Giải bài toán “khát” sân chơi cho trẻ em

Tình trạng thiếu sân chơi dành cho trẻ em ở Hà Nội đã tồn tại từ nhiều năm nay. Mỗi kỳ nghỉ hè, việc tìm không gian cho trẻ vui chơi an toàn cho trẻ em
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết