Sau cơn sốt, thị trường bất động sản ở Bắc Giang hiện nay thế nào?

Thời gian qua, bất động sản Bắc Giang nóng lên nhưng không phản ánh thực chất nhu cầu thực sự của người dân mà mang tính “bong bóng”.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết