Dương vật bị cong điều chỉnh thế nào?

07/12/2023 13:35 275

Các “quý anh” bị cong dương vật thường lo lắng dương vật cong sẽ ảnh hưởng đến “chuyện ấy” cũng như sức khỏe của mình. Vậy, có cách nào thoát khỏi tình trạ...