Cương cứng quá lâu do đâu?

07/12/2023 14:18 829

Nam giới không cương được cũng khổ nhưng cương cứng kéo dài quá lâu cũng không sung sướng, thậm chí là nguy hiểm. Làm gì để không rơi vào tình huống này?