Trẻ em có thể mắc COVID-19 và RSV cùng lúc.

Gần đây, nhiều nghiên cứu tại Mỹ đã chứng minh, trẻ em dưới 12 tuổi có thể mắc COVID-19 và RSV cùng một thời điểm.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết