Tại sao chăm sóc sau khi ân ái lại quan trọng?

07/12/2023 13:31 677

Khoái cảm thường là thước đo để đánh giá một cuộc làm tình. Nhưng theo một nghiên cứu năm 2021, đời sống tình dục có mỹ mãn hay không còn phụ thuộc vào nhữ...