Tránh thai: trách nhiệm của ai?

07/12/2023 14:15 212

Ái ân là một sự kết nối thể xác đồng lòng đồng dạ, nhưng các hình thức tránh thai cũng như người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện nay vẫn tập trung ch...