Tắc trách của Học viện Múa Việt Nam đẩy hơn 300 học sinh vào bế tắc

Sự tắc trách của lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đã đẩy hàng trăm học sinh của Học viện này vào cảnh không bằng cấp, đối diện với nguy cơ không thể tìm kiếm
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết