Phát hành đặc biệt bộ tem "Nhà sàn Bác Hồ trong khu Phủ Chủ tịch”

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay 17/5, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết