Hàn Quốc công nhận xác ướp 500 tuổi là di tích văn hóa

Hàn Quốc công nhận 02 xác ướp cùng với hơn 100 bộ quần áo và phụ kiện cách đây hơn 500 năm được khai quật ở Osan, tỉnh Gieonggi, Hàn Quốc là tài sản văn hó
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết