WHO: Biến thể mới của SARS-CoV-2 chưa vượt ngoài tầm kiểm soát

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua cho biết đã nhận được các báo cáo về các biến thể mới của chủng virus SARS-CoV-2 tại Anh và Nam Phi.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết