Triển lãm về hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điện ảnh

Kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 24/5, triển lãm sẽ mở cửa tự do để người dân và du khách tới tham quan, tìm hiểu.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết