Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tu bổ di tích cố đô Hoa Lư

Mục tiêu quy hoạch nhằm nhận diện đầy đủ giá trị của Cố đô Hoa Lư gắn với sự hình thành Nhà nước Đại Cồ Việt...
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết