Trang chủ Giải trí Cụm di tích lịch sử Nam Ô đón nhận bằng xếp hạng cấp di tích cấp thành phố

Cụm di tích lịch sử Nam Ô đón nhận bằng xếp hạng cấp di tích cấp thành phố

Cụm di tích này bao gồm đình Nam Ô, lăng Ông, dinh Âm Linh, nghĩa trủng Nam Ô, miếu bà Liễu Hạnh, miếu bà Bô Bô, giếng Lăng.

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Lịch sử cấp di tích cấp thành phố đối với Cụm di tích lịch sử Nam Ô.

Theo đánh giá của ngành văn hoá các di tích trong cụm di tích lịch sử Nam Ô mang nhiều dấu ấn và giá trị văn hóa, lịch sử, là sự tiếp biến giữa hai nền văn hóa Chăm - Việt với những tập tục sinh hoạt, các lớp trầm tích văn hóa đan xen. Mỗi di tích minh chứng cho những thời kỳ lịch sử khác nhau của mảnh đất Nam Ô nói riêng và Đà Nẵng nói chung. Suốt gần 200 năm qua, vào dịp Rằm tháng 2 âm lịch, người dân địa phương long trọng mở lễ tế tại lăng Ông.

Cụm di tích này bao gồm đình Nam Ô, lăng Ông, dinh Âm Linh, nghĩa trủng Nam Ô, miếu bà Liễu Hạnh, miếu bà Bô Bô, giếng Lăng.

Với những giá trị tiêu biểu, ngày 27/11/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã Quyết định xếp hạng Cụm di tích lịch sử Nam Ô là di tích cấp thành phố. Tại buổi lễ, ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở đã cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư trùng tu tôn tạo các di tích trong Cụm di tích lịch sử Nam Ô với mức đầu tư hơn 25 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm nay.

Việc trùng tu, tôn tạo của Cụm di tích lịch sử Nam Ô sẽ gắn với phát triển du lịch.

Để phát huy hiệu quả giá trị của di tích cần sự chung tay của chính quyền và người dân địa phương, ông Hà Vỹ cho biết: "Việc phát huy di tích này trước hết gắn với việc tổ chức lại bộ máy quản lý. Thứ 2 là duy trì những hoạt động di sản văn hóa phi vật thể. Đăc biệt, cần có sự tuyên truyền rộng rãi về di tích để kết nối và phát huy giá trị cụm di tích này trong hệ thống các điểm du lịch"./.

Tin hot liên quan

Miễn phí sử dụng ngày đầu tiên sau khi đăng kí.

Hãy tận hưởng thế giới giải trí bất tận cùng Alohappy...


(Để lấy mật khẩu soạn MK gửi 1365 (Miễn Phí))