Câu chuyện xếp hàng mua nhà ở xã hội và cam kết của nhiều đời Bộ trưởng Xây dựng

Bộ Xây dựng luôn coi việc phát triển nhà ở xã hội là một ưu tiên để người thu nhập thấp được tiếp cận, sở hữu nhà ở.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết