95% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế

Bước đột phá của chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam là đã có 95% người nhiễm HIV tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết