Về đất Tổ nghe điệu Xoan Làng Cổ

Theo truyền thuyết, để nhớ ơn các Vua Hùng đã có công trong thời kỳ dựng nước, người dân Phú Thọ đã sáng tạo hát Xoan và trình diễn tại các đình, đền, miếu
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết