Thành phần mới để bào chế vaccine có thể chống COVID-19 và các bệnh khác bao gồm HIV

Theo nghiên cứu mới của Viện Miễn dịch học La Jolla (LJI) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), một tá dược hỗn hợp mới có thể giúp việc sản xuất vaccine
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết