Park Min Young về chung công ty với Lee Seung Gi, Youn Yuh Jung

Sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors, Park Min Young chính thức về chung một nhà với các diễn viên hàng đầu như Youn Yuh Jung.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết