Những câu chuyện về Bác qua ghi chép từ lời kể “người thật việc thật”

VOV.VN - Những chuyện kể về Người luôn gợi cho chúng ta nhiều xúc cảm chân thành.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết