Kích thước “cô bé” có liên quan đến “chuyện ấy”?

07/12/2023 13:26 912

Hiện có nhiều phụ nữ, nhất là những phụ nữ sau sinh, người có cấu trúc cơ kém đến các cơ sở thẩm mỹ để làm phẫu thuật thu hẹp “cô bé” để tăng cảm xúc ngọt...