Cơ thể thay đổi ra sao nếu “nhịn yêu” quá lâu?

07/12/2023 13:55 716

Vì lý do nào đó, “chuyện ấy” của một người có thể bị gián đoạn một thời gian. Theo chuyên gia y tế, việc “nhịn yêu” quá lâu có thể có mặt lợi nhưng cơ thể...