Chậm nộp tiền đấu giá đất vì dịch Covid-19, có bị huỷ kết quả đấu giá?

Trường hợp này, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có thể đề nghị UBND huyện xem xét công nhận kết quả đấu giá, tiến hành bàn giao đất.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết