Ca sĩ Trần Thu Hà thông tin về sức khỏe nhạc sĩ Trần Tiến

VOV.VN - Thông tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời là không chính xác.
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết