Biến thể của virus Corona ở Việt Nam: Lo ngại tốc độ lây nhiễm

Ngoài Việt Nam, 33 quốc gia, vùng lãnh thổ khác cũng đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới của virus Corona. Biến thể mới được đặt tên là·VUI – 202012/01”
Mời QK đăng nhập để xem nội dung chi tiết